Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 lutego 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości niezabudowanej (porośniętej trawą) położonej w Jędrzejowie, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidecnji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 213/1 i 213/2 Obręb 11 - Jędrzejów o powierzchni łącznej 0,3603 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00013207/0

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 113.910,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 75.940,00 zł. Wysokość rękojmi : 11.391,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 lutego 2015 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 28 , położonego w Sędziszowie Osiedle Na Skarpie 12 o pow.użytkowej 40,00 mkw , znajdującego się na II piętrze budynku pięciokondygnacyjnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazinki wspólnej z WC oraz przedpokoju, dla którego w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00052356/4. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o powierzchni użytkowej 4,05 m.kw.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85.759,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 64.320,00 zł. Wysokość rękojmi : 8.576,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 lutego 2015 roku o godz. 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. Prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 położonego we wsi Lubcza 80, gm. Wodzisław wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku i prawa własnosci gruntu pod budynkiem , o powierzchni użytkowej 52,37 mkw , położonego na parterze budynku dwukondygnacyjnego , dwuklatkowego ;składającego się z dwóch pokoi , kuchni , spiżarni , łazienki wspólnej z WC oraz przedpokoju , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1P/00026407/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 101.058,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 75.794,00 zł. Wysokość rękojmi : 10.106,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Lubcza, gm.Wodzisław, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidecnji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 627/62 i 627/43 Obręb 15 - Lubcza o łącznej powierzchni 0,0299 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1P/00026408/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12.040,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 9.030,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.204,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 627/43( stanowiaca grunt budowlany , obecnie użytkowana rolniczo), o pow.0,0195 ha oszacowana jest na kwotę - 1.700,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 1.275,00,-zł. , wartość rękojmi - 170,00,-zł.
- działka nr 627/62 (zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym , teren działki ogrodzony) o pow.0,0104 ha oszacowana jest na kwotę 10.340,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 7.755,00,-zł. , wartość rękojmi - 104,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 6 marca 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jędrzejowie przy ul.Sadowej o powierzchni 1 649,0 mkw , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00026660/7(działka numer 201 - według księgi wieczystej numer 2)
KW KI1J/00026847/2(działka numer 202)
KW KI1J/00026731/6(działka numer 203)
KW KI1J/00026846/5(działka numer 204)
KW KI1J/00026661/4(działka numer 210 - według księgi wieczystej numer 9 ).

Nieruchomość jest ogrodzona i położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną i sieć wodno-kanalizacyjną.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.476,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 117.651,00 zł. Wysokość rękojmi : 17.648,00 zł.
Wyświetl większą mapę

2. Nieruchomości zabudowanej(budynek mieszkalny piętrowy z poddaszem użytkowym w stanie surowym , teren nieruchomości ogrodzony , wyposażony w energię elektryczną oraz sieć wodno-kanalizacyjną) o pow.439,0 mkw , oznaczonej jako działka gruntu numer 887(w/g księgi wieczystej numer 2212), położonej w Jędrzejowie przy ul. Sienkiewicza, dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00020617/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 157.191,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 104.794,00 zł. Wysokość rękojmi : 15.720,00 zł.


Wyświetl większą mapęPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do chwili otwarcia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 6 marca 2015 r. o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 5 położonego w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I 8. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,60 mkw. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku pięciokondygnacyjnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki wspólnej z WC oraz przedpokoju. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica. Lokal wpisany do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej "PRZYSZŁOŚĆ" w Jędrzejowie, ul. Dojazd 56 (brak księgi wieczystej)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.648,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 97.986,00 zł. Wysokość rękojmi : 13.065,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 6 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości rolnej częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Dalechowy gm. Imielno działki nr 125/5, 126/2 i 125/1 (według ewidencji gruntów nr 217 o pow. 5,3800 ha). Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, stodołą, kurnikiem. Nieruchomość jest położona na terenie wyposażonym w energię elektryczną oraz instalację wodociągową. Część rolna nieruchomości jest użytkowana rolniczo. Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta: KI1J/00018815/0

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:209.831,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 157.374,00 zł. Wysokość rękojmi : 20.984,00 zł.

2. nieruchomośść gruntowa położona w miejscowości Dalechowy gm. Imielno działki nr 126/1 (według ewidencji gruntów nr 216 o pow. 1,1900 ha) . Nieruchomość stanowi grunt budowlano-rolny, w całości użytkowany rolniczo. Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta: KI1J/00011650/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:53. 358,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 40.019,00 zł. Wysokość rękojmi : 5.336,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapę

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!