Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 25 lipca 2014 r. o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej we wsi Klimontów , gm.Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 120 , 216 , 232 , 522 , 648 , 1149 , 1242 , 1410 Obręb 11 - Klimontów o powierzchni łącznej 2,1200 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00024010/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 121.046,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 80.698,00 Wysokość rękojmi : 12.105,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 120 o powierzchni 0,1800 ha oszacowana jest na kwotę 1.906,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.271,00,-zł. , wartość rękojmi - 191,00,-zł.
- działka numer 216 o powierzchni 0,6700 ha (w części południowej stanowi siedlisko , znajdują się na niej : budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy , teren nieruchomości nie jest ogrodzony) oszacowana jest na kwotę - 106.710,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 71.140,00,-zł. , wartośc rękojmi - 10.671,00,-zł.
- działka numer 232 o powierzchni 0,2300 ha oszacowana jest na kwotę - 2.374,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.583,00,-zł. , wartość rękojmi - 238,00,-zł.
- działka numer 522 o powierzchni 0,3000 ha oszacowana jest na kwotę 2.864,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.910,00,-zł. , wartość rękojmi - 287,00,-zł.
- działka numer 648 o powierzchni 0,2200 ha oszacowana jest na kwotę -2.198,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.466,00,-zł. , wartość rękojmi - 220,00,-zł.
- działka numer 1149 o powierzchni 0,1900 ha oszacowana jest na kwotę 1.898,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.266,00,-zł. , wartość rękojmi - 190,00,-zł.
- działka numer 1242 o powierzchni 0,0700 ha oszacowana jest na kwotę - 657,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 438,00,-zł. , wartość rękojmi - 66,00,-zł.
- działka numer 1410 o powierzchni 0,2600 ha oszcowana jest na kwotę 2.439,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.626,00,-zł. , wartość rękojmi - 244,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 25 lipca 2014 r. o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. udziału 1/2 części w nieruchomości (użytkowanej rolniczo), którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 196 Obręb 13 - Trzciniec o powierzchni 0,1800 ha położonej w miejscowości Trzciniec gm. Nagłowice - Oksa dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystch Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o nr KI1J/00017910/9

Udział 1/2 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 5.769,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 3.846,00 Wysokość rękojmi : 577,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 25 lipca 2014 r. o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Potok Wielki gm. Jędrzejów składającej się z czterech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 609/2,609/3,633,1214 Obręb 26 - Potok Wielki o łącznej powierzchni 4,1622ha. Działki numer 633 i 1214 w części północnej zabudowane są budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, tworząc wspólne siedlisko. Teren części siedliskowej jest częściowo ogrodzony.Pozostała część działki numer 633 oraz działki numer 609/2,609/3 to grunty rolne nieużytkowane rolniczo.Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00017598/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 108 630,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 72.420,00 Wysokość rękojmi : 10.863,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 609/2 wynosi: 1.371,00 zł
Cena wywołania wynosi: 914,00 zł Wartość rękojmi : 138,00 zł
3. Wartość działki o nr 609/3 wynosi: 1.366,00 zł
Cena wywołania wynosi: 911,00zł Wartość rękojmi : 137,00 zł
Wartość działki o nr 633 i 1214 wynosi: 105.893,00 zł Cena wywołania wynosi: 70.596,00 zł Wartość rękojmi : 10.590,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Wyświetl większą mapę

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!