Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 marca 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny , dwa budynki gospodarcze, kotłownia, trzy szklarnie z łącznikiem i mnożarką -stanowiące jeden kompleks, trzy namioty stanowiące jeden kompleks oraz dwa namioty wolnostojące), położonej w miejscowości Opatkowice Murowane, gm.Imielno o powierzchni 0,7730 ha , stanowiącej działkę gruntu numer 37/2 , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00012468/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:438.687,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 329.016,00 zł. Wysokość rękojmi : 43.869,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 marca 2015 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 położonego na drugim piętrze w budynku przy ul.Mieszka I 10 w Jędrzejowie o powierzchni 45,40 m2, składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki wspólnej z WC.Dla lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:134.887,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 89.925,00 zł. Wysokość rękojmi : 13.489,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27 marca 2015 roku o godz. 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny i fundamenty)położonej we wsi Skroniów , gm. Jędrzejów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 633/2 , 541/1 Obręb 31- Skroniów o łącznej powierzchni 1,9200 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00017489/8.

Wartość udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości wynosi:13.313,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 8.876,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.332,00 zł.

WYCENA UDZIAŁÓW W DZIAŁKACH:
- wartość udziału 1/3 części w działce zabudowanej numer 541/1 o pow.0,2400 ha wynosi - 5.675,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 3.784,00,-zł. , wartość rękojmi - 568,00,-zł.
- wartość udziału 1/3 części w działce ronej numer 633/2 o powierzchni 1,6800 ha wynosi - 7.368,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 4.912,00,-zł. , wartość rękojmi - 737,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 3 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (od strony południowej nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, część siedliskowa działki jest częściowo ogrodzona , pozostała część działki to grunt orny nieużytkowany rolniczo), położonej we wsi Mzurowa, gm. Sobków o powierzchni 0,9900 ha , oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 858/2 Obręb 14 - Sobków, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00040589/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:124.961,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 93.721,00 zł. Wysokość rękojmi : 12.497,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 3 kwietnia 2015 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. Nieruchomości zabudowanej stacją poliw wraz z zabudową towarzyszącą w postaci budynku handlowego, położonej w Sędziszowie przy ul. Kieleckiej 8A o powierzchni 0,1026 ha , oznaczonej w ewidecji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 311/1 Obręb : 03 Sędziszów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00018397/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:1.042.610,43 zł.
Cena wywołania wynosi : 781.958,00 zł. Wysokość rękojmi : 104.262,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)

2. Nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji usługowej - stacji kontroli pojazdów, położonej w Sędziszowie przy ul. Kieleckiej 8a o powierzchni 3763 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerem 311/2 Obręb : 03 Sędziszów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00066507/9. Dojazd do nieruchomości możliwy jest wyłącznie przez działkę numer 311/1 zabudowaną stacją paliw - brak ustanowionej służebności przejazdu na działce numer 312/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:628.901,97 zł.
Cena wywołania wynosi : 471.677,00 zł. Wysokość rękojmi : 62.891,00 zł.

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U nr 54 , poz.535 z 5 kwietnia 2004r.z póżn.zm.)
Wyświetl większą mapę

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sędziszowie, gm. Sędziszów o powierzchni 0,7009 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 268/2 Obręb : 03 Sędziszów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00041522/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:13.043,45 zł.
Cena wywołania wynosi : 9.783,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.305,00 zł.
Wyświetl większą mapę

4. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Borszowice, gm. Sędziszów o powierzchni 0,90 ha , oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starowstwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 134/1 Obręb : 04 Borszowice , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00065509/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:16.748,62 zł.
Cena wywołania wynosi : 12.562,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.675,00 zł.
Wyświetl większą mapęPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 24 kwietnia 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów, składajacej się z czterech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 375 , 398 , 39/2 i 161 Obręb 11 - Klimontów o łącznej powierzchni 1,2200 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00016508/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:37.893,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 25.262,00 zł. Wysokość rękojmi : 3.790,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 375(działka pod zabudowę) o pow.0,1700 ha oszacowana jest na kwotę - 26.673,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 17.782,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.668,00,-zł.
- działka numer 398(rolna) o pow.0,1400 ha oszacowana jest na kwotę - 1.526,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 1.018,00,-zł. , wartość rękojmi - 153,00,-zł.
- działka numer 161(rolna) o pow.0,5500 ha oszacowana jest na kwotę - 6.095,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 4.064,00,-zł. , wartość rękojmi - 610,00,-zł.
- działka numer 39/2(łąka) o pow.0,3600 ha oszacowana jest na kwotę - 3.599,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 2.400,00,-zł. , wartość rękojmi - 360,00,-zł.


2. Nieruchomości zabudowanej(budynek mieszkalny,budynek garażowy ,budynek gospodarczy oraz stodoła , teren ogrodzony , wyposażony w częściowe uzbrojenie tj.energię elektryczną i instalację wodociągową), położonej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów składajacej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 371 i 372 Obręb 11 - Klimontów o łącznej powierzchni 0,2200 ha , dla której w Wydziale Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00051619/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:351.848,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 234.566,00 zł. Wysokość rękojmi : 35.185,00 zł.

3. Nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów, składającej się z czterech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 7 , 19 , 50 ,91 Obręb 11 - Klimontów o łącznej powierzchni 1,5500 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00054294/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:45.279,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 30.186,00 zł. Wysokość rękojmi : 4.528,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 7 (leśna) o pow.0,3100 ha oszacowana jest na kwotę - 13.301,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 8.868,00,-zł. , wartość rękojmi - 1.331,00,-zł.
- działka numer 19 (leśna) o pow.0,6600 ha oszacowana jest na kwotę - 25.597,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 17.065,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.560,00,-zł.
- działka numer 50 (łąka) o pow.0,1200 ha oszacowana jest na kwotę - 1.306,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 871,00,-zł. , wartość rękojmi - 131,00,-zł.
- działka numer 91 (rolna) o pow.0,4600 ha oszacowana jest na kwotę - 5.075,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 3.384,00,-zł. , wartość rękojmi - 508,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 24 kwietnia 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. Nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej,teren wokół budynku jest zagospodarowany , posiada urządzoną zieleń oraz ciągi komunikacyjne i ogrodzenia, teren uzbrojony w energię elektryczną oraz sieci wodociągową i kanalizacyjną), położonych w miejscowości Słupia Jędrzejowska, gm. Słupia Jędrzejowska, składających się z trzech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 292/4 , 292/6 , 721 Obręb 10 - Słupia Jędrzejowska o łącznej powierzchni 0,2100 ha , dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00013081/0 i KW KI1J/00013957/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:666.937,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 500.203,00 zł. Wysokość rękojmi : 66.694,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 292/4 (księga wieczysta KW KI1J/00013081/0) stanowiąca niezabudowany grunt przeznaczony pod zabudowę o pow.0,1000 ha oszacowana jest na kwotę 21.740,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 16.305,00,-zł. , warość rękojmi - 2.174,00,-zł.
- działki zabudowane(całość gospodarcza) numer: 292/6 o pow.0,0900 ha ( księga wieczysta KW KI1J/00013081/0 ) i numer 721 o pow.0,0200 ha ( księga wieczysta KW KI1J/00013957/2) - łączna powierzchnia działek 0,1100 ha - oszacowane są na kwotę 645.197,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 483.898,00,-zł. , wartość rękojmi - 64.520,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapę

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!