Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
KontaktO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 12 czerwca 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. Prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 położonego we wsi Lubcza 80 , gm. Wodzisław wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku i prawa własnosci gruntu pod budynkiem , o powierzchni użytkowej 52,37 mkw , położonego na parterze budynku dwukondygnacyjnego , dwuklatkowego ;składającego się z dwóch pokoi , kuchni , spiżarni , łazienki wspólnej z WC oraz przedpokoju , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1P/00026407/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 101.058,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 67.372,00 zł. Wysokość rękojmi : 10.106,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w miejscowości Lubcza , gm.Wodzisław, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidecnji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 627/62 i 627/43 Obręb 15 - Lubcza o łącznej powierzchni 0,0299 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1P/00026408/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12.040,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 8.027,00 zł. Wysokość rękojmi : 1.204,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 627/43( stanowiaca grunt budowlany , obecnie użytkowana rolniczo) , o pow.0,0195 ha oszacowana jest na kwotę - 1.700,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 1.134,00,-zł. , wartość rękojmi - 170,00,-zł.
- działka nr 627/62 (zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym , teren działki ogrodzony) o pow.0,0104 ha oszacowana jest na kwotę 10.340,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 6.894,00,-zł. , wartość rękojmi - 1.034,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej we wsi Olszówka Stara , gm.Wodzisław , składajacej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 111 , 136 , 213 , 224 i 225 Obręb 35 - Olszówka Stara o łącznej powierzchni 4,6600 ha. , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000972/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:516.792,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 387.594,00 zł. Wysokość rękojmi : 51.680,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK :
- działka rolna numer 111 o powierzchni 0,1400 ha oszacowana jest na kwotę - 1.485,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.114,00,-zł. , wartość rękojmi - 149,00,-zł.
- działka rolna numer 225 o powierzchni 0,0600 ha oszacowana jest na kwotę - 637,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 478,00,-zł. , wartość rękojmi - 64,00,-zł.
- działka rolna numer 136 o powierzchni 0,5500 ha oszacowana jest na kwotę - 7.313,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 5.485,00,-zł. , wartość rękojmi - 732,00,-zł.
- działka numer 224 (pow.0,3200 ha) oraz północna część działki numer 213 (pow.3,5900 ha) zabudowane są budynkiem mieszkalnym , częścią budynku owczarni nr 1 , budynkiem owczarni numer 2 , częścią budynku owczarni nr 3 , budynkiem stodoły , budynkiem garażowym nr 1 , budynkiem garażowym nr 2 , budynkiem gospodarczym , działki częściowo ogrodzone , na nieruchomości znajdują się : studnia , szambo , silos , częścią składową nieruchomości jest drzewostan modrzewiowy i świerkowy oraz drzewa i krzewy ozdobne , działka uzbrojona w media : wodę , energię elektryczną , pozostała część działki numer 213 to grunty rolne) oszacowane są na kwotę 507.357,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 380.518,00,-zł. , wartość rękojmi - 50.736,00,-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 czerwca 2015 roku o godz. 10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (od strony południowej nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym , część siedliskowa działki jest częściowo ogrodzona , pozostała część działki to grunt orny nieużytkowany rolniczo) , położonej we wsi Mzurowa , gm. Sobków o powierzchni 0,9900 ha , oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 858/2 Obręb 14 - Sobków , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerzeKW KI1J/00040589/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:124.961,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 83.308,00 zł. Wysokość rękojmi : 12.497,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 czerwca 2015 roku o godz. 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Małogoszczu , gm. Małogoszcz , składajacej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami : 1890 i 2585 Obręb 1 - Małogoszcz o łącznej powierzchni 0,1212 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00059963/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:221.680,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 166.260,00 zł. Wysokość rękojmi : 22.168,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 1890 o powierzchni 0,0312 ha( zabudowana budynkiem handlowym , budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi , teren działki jest uzbrojony w energię elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną ) oszacowana jest na kwotę - 182.386,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 136.790,00,-zł. , wartość rękojmi - 18.239,00,-zł.
- działka numer 2585 o powierzchni 0,0900 ha ( grunt budowlany , niezabudowany, teren działki jest częściowo ogrodzony oraz jest uzbrojony w energię elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną) oszacowana jest na kwotę - 39.294,00,-zł.
Cena wywołania wynosi - 29.471,00,-zł. , wartość rękojmi - 3.930,00,-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 26 czerwca 2015 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny , dwa budynki gospodarcze , kotłownia , trzy szklarnie z łącznikiem i mnożarką -stanowiące jeden kompleks , trzy namioty stanowiące jeden kompleks oraz dwa namioty wolnostojące) , położonej w miejscowości Opatkowice Murowane , gm.Imielno o powierzchni 0,7730 ha , stanowiącej działkę gruntu numer 37/2 , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00012468/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:438.687,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 292.458,00 zł. Wysokość rękojmi : 43.869,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 26 czerwca 2015 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (murowany budynek mieszkalny oraz budynek garażu , działka cząściowo ogrodzona , teren wyposażony w pełne uzbrojenie) położonej w Jędrzejowie przy ul. Daszyńskiego o pow.0,0343 ha, oznaczonej jako działka numer 374/2 Obręb 5 - Jędrzejów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000163/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:145.400,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 109.050,00 zł. Wysokość rękojmi : 14.540,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 26 czerwca 2015 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej położonej we wsi Klimontów , gm.Sędziszów składajacej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 708 , 721(łąki trwałe nieużytkowane) Obręb 11 - Klimontów o powierzchni łącznej 0,5500 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00022042/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:4.682,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 3.122,00 zł. Wysokość rękojmi : 496,00 zł.

WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 708 o powierzchni 0,2700 ha oszacowana jest na kwotę - 2.298,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.532,00,-zł. , wartość rękojmi - 230,00,-zł.
- działka numer 721 o powierzchni 0,2800 ha oszacowana jest na kwotę - 2.384,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.590,00,-zł. , wartość rękojmi - 239,00,-zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!