Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Wzorce wniosków o egzekucję
Zagadnienia prawne
Właściwość terytorialna
Kontakt
O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 9 maja 2014 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej we wsi Klimontów , gm.Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi : 120 , 216 , 232 , 522 , 648 , 1149 , 1242 , 1410 Obręb 11 - Klimontów o powierzchni łącznej 2,1200 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00024010/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:121.046,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 90.785,00 zł Wysokość rękojmi : 12.105,00 zł.WYCENA DZIAŁEK:
- działka numer 120 o powierzchni 0,1800 ha oszacowana jest na kwotę 1.906,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.430,00,-zł. , wartość rękojmi - 191,00,-zł.
- działka numer 216 o powierzchni 0,6700 ha (w części południowej stanowi siedlisko , znajdują się na niej :
budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy , teren nieruchomości nie jest ogrodzony) oszacowana jest na kwotę - 106.710,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 80.033,00,-zł. , wartośc rękojmi - 10.671,00,-zł.
- działka numer 232 o powierzchni 0,2300 ha oszacowana jest na kwotę - 2.374,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.781,00,-zł., wartość rękojmi - 238,00,-zł.
- działka numer 522 o powierzchni 0,3000 ha oszacowana jest na kwotę 2.864,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 2.148,00,-zł. , wartość rękojmi - 287,00,-zł.
- działka numer 648 o powierzchni 0,2200 ha oszacowana jest na kwotę -2.198,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.649,00,-zł. , wartość rękojmi - 220,00,-zł.
- działka numer 1149 o powierzchni 0,1900 ha oszacowana jest na kwotę 1.898,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.424,00,-zł. , wartość rękojmi - 190,00,-zł.
- działka numer 1242 o powierzchni 0,0700 ha oszacowana jest na kwotę - 657,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 493,00,-zł., wartość rękojmi - 66,00,-zł.
- działka numer 1410 o powierzchni 0,2600 ha oszcowana jest na kwotę 2.439,00,-zł.
cena wywołania wynosi - 1.830,00,-zł., wartość rękojmi - 244,00,-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 9 maja 2014 roku o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 położonego w Sędziszowie na Osiedlu Sady 14 o powierzchni 57,67 m2 , znajdującego się na parterze budynku pięciokondygnacyjnego, składającego się z : 3 pokoi , kuchni , łazienki , wc i przedpokoju. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00052545/6.
Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni użytkowej 7,03 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:124.350,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 82.900,00 Wysokość rękojmi : 12.435,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 9 maja 2014 roku o godz.11.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. działki numer 199/2 o powierzchni 0,1533 ha (łąki) położonej w miejscowości Nawarzyce , gm.Wodzisław, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00012500/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:3.700,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 2.467,00 zł Wysokość rękojmi : 370,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 23 maja 2014 r. o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Piotrkowice gm. Wodzisław składająca się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie nr 204, obręb 25 - Piotrkowice o pow. 0,3509 ha (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym ,budynkiem gospodarczym, stodołą drewnianą oraz studnią) stanowiącej zgodnie z wnioskiem wierzyciela własność dłużnika. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Jędrzejowie nr KI1J/00022729/1

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:102.631,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 68.421,00 Wysokość rękojmi : 10.264,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapę/a>O B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 23 maja 2014 r. o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Konary gm. Wodzisław o pow.1,8700 ha składającej się z działek: nr 168 o pow. 0,1400 ha (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym), nr 194 o pow. 0,1400 ha (grunty orne ), nr 532 o pow. 0,1700 ha ( łąki) , nr 597 o pow. 0,4400 ha (las), nr 634 o pow. 0,3600 ha ( łąki ), nr 685 o pow. 0,4900 ha(grunty orne, łąli , las), nr 702 o pow. 0,1300ha (las,łąki) , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o numerze KW KI1J / 00032273/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:74. 267 ,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 49.512,00 Wysokość rękojmi : 7.427,00 zł.w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
2. Wartość działki o nr 168 wynosi: 34. 671,00 zł
Cena wywołania wynosi: 23.114,00 zł Wartość rękojmi : 3.468,00 zł
3.Wartość działki o nr 194 wynosi 1.387,00 zł
Cena wywołania wynosi : 925,00 zł Wartość rękojmi : 139,00 zł
4.Wartość działki o nr 532 wynosi 8.456,00 zł
Cena wywołania wynosi : 5.638,00 zł Wartość rękojmi : 846,00 zł
5.Wartość działki o nr 597 wynosi 16.643,00 zł
Cena wywołania wynosi : 11.096,00 zł Wartość rękojmi : 1.664,00zł
6.Wartość działki o nr 634 wynosi 3.567,00 zł
Cena wywołania wynosi : 2.378,00 zł Wartość rękojmi : 357,00 zł
7.Wartość działki o nr 685 wynosi 7.685,00 zł
Cena wywołania wynosi : 5.124,00 zł Wartość rękojmi : 769,00 zł
8.Wartość działki o nr 702 wynosi 1.858,00 zł
Cena wywołania wynosi : 1.239,00 zł Wartość rękojmi : 186,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 30 maja 2014 roku o godz.10.00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

1. udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Ludwinów gmina Małogoszcz. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 57/1 obręb 08 - Ludwinów o powierzchni 0,9300ha.Działka numer 57/1 jest częściowo zabudowana. Znajduje się na niej budynek mieszkalny murowany,szopa drewniana, szambo.Część siedliskowa jest ogrodzona i zagospodarowana. Pozostałą część działki jest użytkowana rolniczo oraz stanowi grunty leśne.Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie jest prowadzona księga wieczysta o nr KW KI1J/00045678/5. 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Ludwinów gmina Małogoszcz.Nieruchomość rolna składa się z pięciu działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 236/1 o pow.0,3500 ha, 428 o pow.0,2800 ha, 438 o pow.0,1700 ha, 482 o pow.0,4400 ha , 962 o pow.0,1000 ha obręb 08 - Ludwinów o łącznej powierzchni 1,3400 ha. Działki numer 438,482,962 stanowią lasy.Znajduje się na nich drzewostan sosny.Działki numer 236/1,428 składają się z użytków zielonych i lasów.Znajduje się na nich drzewostan sosnowy.Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie jest prowadzona księga wieczysta o nr KW KI1J/00037434/4.

Udział 1/2 części w nieruchomość nr 1 oszacowana jest na kwotę: 58. 980,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 39.320,00 zł Wysokość rękojmi : 5.898,00 zł.

Nieruchomość nr 2 oszacowana jest na kwotę: 16.405,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 10.937,00 zł Wysokość rękojmi : 1.641,00 zł.

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
Wartość działki o nr 236/1 wynosi: 4.407,00 zł
Cena wywołania wynosi: 2.938,00 zł Wartość rękojmi : 441,00 zł
Wartość działki o nr 428 wynosi : 3.285,00 zł
Cena wywołania wynosi : 2.190,00 zł Wartość rękojmi : 329,00 zł
Wartość działki o nr 438 wynosi : 2.380,00 zł
Cena wywołania wynosi : 1.587,00 zł Wartość rękojmi : 238,00 zł
Wartość działki o nr 482 wynosi: 4.924,00 zł
Cena wywołania wynosi : 3.283,00 zł Wartość rękojmi : 493,00 zł
Wartość działki o nr 962 wynosi : 1.409,00 zł
Cena wywołania wynosi : 940,00 zł Wartość rękojmi : 141,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Wyświetl większą mapęO B W I E S Z C Z E N I E

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 30 maja 2014 r. o godz.10.30 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie , przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Potok Wielki gm. Jędrzejów składającej się z czterech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 609/2,609/3,633,1214 Obręb 26 - Potok Wielki o łącznej powierzchni 4,1622ha.
Działki numer 633 i 1214 w części północnej zabudowane są budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, tworząc wspólne siedlisko. Teren części siedliskowej jest częściowo ogrodzony.Pozostała część działki numer 633 oraz działki numer 609/2,609/3 to grunty rolne nieużytkowane rolniczo.Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00017598/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:108 630,00 zł.
Cena wywołania wynosi : 81.473,00 Wysokość rękojmi : 10.863,00 zł.w tym wartość poszczególnych działek wynosi:
2. Wartość działki o nr 609/2 wynosi: 1.371,00 zł
Cena wywołania wynosi: 1029,00 zł Wartość rękojmi : 138,00 zł
3. Wartość działki o nr 609/3 wynosi: 1.366,00 zł
Cena wywołania wynosi: 1025,00 zł Wartość rękojmi : 137,00 zł
4. Wartość działki o nr 633 i 1214 wynosi: 105.893,00 zł
Cena wywołania wynosi: 79.420,00 zł Wartość rękojmi : 10.590,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmialbo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone nejpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Wyświetl większą mapę

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!